mobil: +421 918 939 247 | e-mail: vivamedia@vivamedia.sk |

3D nápisy
3D nápisy
Orientačný systém
Svetelná reklama
Výroba reklamných tabúľ
Návrh, tlač a montáž bannerov
Fóliové polepy
Fóliové polepy
Rezanie fóliovej grafiky
Grafické návrhy firemných materiálov a reklám
Veľkoplošná tlač bannerov, samolepiek, billboardov
Tlač vizitiek, letákov, katalógov
Reklamné predmety
Montáž reklám

Novinky

všetky novinky »

O nás

Firma VIVA MEDIA bola založená v roku 2008 ako reklamná agentúra, zaoberajúca sa prevažne výrobou vonkajšej nesvetelnej reklamy v rámci Žilinského kraja.

V súčasnosti pôsobíme v rámci celej SR. Rozšírili sme portfólio našich služieb najmä o oblasť orientačných systémov a svetelnej reklamy. Naša firma disponuje školenými pracovníkmi v oblasti grafiky, výroby reklám a montáž.

Ponúkame:

- grafické práce (návrhy tlačovín a všetkých typov reklám)
- návrh, výroba, inštalácia orientačných systémov do budov
- výroba a montáž reklamných tabúľ, nápisov na fasády
- výroba a montáž svetelných reklám
- výroba a montáž reklamných plácht / bannerov
- rezanie nápisov z fólie (plotrovanie)
- polep výkladov a dopravných prostriedkov
- návrh, výrobu a inštaláciu reklamných prvkov pre výstavné stánky
- výrobu atypických reklám
- výrobu prezentačných systémov (stojany, vitríny)
- tlač propagačných materiálov (letáky, brožúry, katalógy)
- tlač firemných tlačovín (vizitky, hlavičkové papiere, obálky, zakladače na spisy)
- veľkoplošná tlač a a laminovanie (plagáty, reklamné plachty, billboardový papier)
- dodávka reklamný predmetov spolu s potlačou
- odborné montáže
- servis reklám